Худалдан авалт

Худалдан авалт

Нийлүүлэгч болон түүний туслан гүйцэтгэгч нь “Orchlon” ХХК ийн худалдан авах үйл ажиллагааны  бодлого болон журамыг хүлээн зөвшөөрч байвал дараах анкетыг бөглөнө үү.