ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн орон сууцны барилга нь дундаж орлоготой иргэдэд зориулагдсан. Нийт талбайн хэмжээ 9000 метр квадрат.

  • ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо
  • ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖСЭН ОГНОО 2005-2006