ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь манай компанийн анхны төсөл байсан бөгөөд амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн орон сууцны барилга нь дундаж орлоготой иргэдэд зориулагдсан. Нийт талбайн хэмжээ 4860 метр квадрат.

  • ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо
  • ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖСЭН ОГНОО 2003-2005