ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь манай иргэдийн орон сууцны барилга угсралтын ээлжит нэгэн төсөл бөгөөд амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн төсөл нь нийт 2 барилга байгууламжаас бүрдэх бөгөөд тус бүр 12 давхар нийт 18000 метр квадрат талбайтай.

  • ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо
  • ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖСЭН ОГНОО 2009 - 2011