ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь хуучин орон сууцыг нураан дахин барилгажуулах төслийн хүрээнд хийгдэж буй цуврал төслүүдийн анхных нь төсөл болно. Уг төсөл нь Монгол улсад мөн анх удаагаа хувийн барилгын компанийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болно. Тухайн төсөл нь нийт 2 барилга байгууламжаас бүрдэх бөгөөд тус бүрдээ 15 давхар, 12000 метр квадрат барилга байгууламжуудаас бүрдсэн.

  • ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо
  • ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖСЭН ОГНОО 2011-2013