ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь өндөр орлоготой иргэдэд зориулсан амины орон сууц буюу таун хаус бүхий 30 айлын орон сууцны төсөл бөгөөд амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн төсөл нь нийт 5 барилга байгууламжаас бүрдэх бөгөөд тус бүрдээ 3 давхар, 4580 метр квадрат барилга байгууламжуудаас бүрдсэн.

  • ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо
  • ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖСЭН ОГНОО 2009 - 2010