Category: Хэрэгжүүлсэн төслүүд

  • 80 айлын орон сууц

    ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн орон сууцны барилга нь дундаж орлоготой иргэдэд зориулагдсан. Нийт талбайн хэмжээ 9000 …

  • 40 айлын орон сууц

    ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Энэхүү төсөл нь манай компанийн анхны төсөл байсан бөгөөд амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн орон сууцны барилга нь дундаж …