Бид 50 гаруй төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн Монгол Улсын барилгын салбарын тэргүүлэгч компаниудын нэг.

Манай компанийн үндсэн бизнес нь барилгын салбарын бизнес болно. Бид өөрсдийн нөөц, эх сурвалжаар бий болгосон төсөл, хөтөлбөрүүдийг туршлага, ур чадвартаа тулгуурлан хэрэгжүүлдэг. Манай компани нь барилгын салбарын аливаа дүрэм, журам, стандарт, аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг чанд мөрдөж ажилладаг ба орон нутгийн засаг захиргаа, төрийн байгууллагуудтай найрсаг харилцаатай хамтран ажилладаг. Үүнээс гадна бид өнгөрсөн хугацаанд барилгын салбарт олон шинэлэг санал, бүтээл, техникийн дэвшлийг санаачлан хэрэгжүүлсэн ба эдгээрээс зарим нь барилгын үйл ажиллагаанд тавигддаг стандарт шаардлагад орж одоогоор мөрдөгдөж байна.Бидний хийж гүйцэтгэдэг ажлыг тоймлон танилцуулбал дараах байдалтай байна. Үүнд:

Мэргэжлийн үйлчилгээ

 • Төсөл, хөтөлбөрийн удирдлага
 • Барилга угсралтын ажлын хяналт, мониторинг, удирдлага
 • Төслийн зураг төсвийн ажил, төлөвлөлт
 • Техникийн үйлчилгээ
 • Хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн түрээсийн үйлчилгээ
 • Мэргэжлийн зөвлөхийн үйлчилгээ
 • Хөрөнгө оруулалт

Барилга угсралтын ажил

 • Орон сууцны зориулалттай барилгын ажил
 • Үйлдвэрийн зориулалттай барилгын ажил
 • Худалдааны зориулалттай барилгын ажил
 • Мега төслийн барилгын ажил