ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь Монголын барилгын салбарт хувийн барилгын компани өөрийн хөрөнгөөр гэр хорооллын айл өрхийн эзэмшлийн хашаа байшин, гэрийг орчин үеийн орон сууцны барилга байгууламжаар шинэчлэн өөрчилсөн анхны тохиолдол болсон. Нийтдээ 1000 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан. Тухайн төсөл нь нийт 8 барилга байгууламжаас бүрдэх бөгөөд тус бүр 9 давхар нийт 60000 метр квадрат талбайтай.

Similar Posts