ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь манай иргэдийн орон сууцны барилга угсралтын ээлжит нэгэн 194 айлын орон сууцны төсөл бөгөөд амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн төсөл нь нийт 2 барилга байгууламжаас бүрдэх бөгөөд тус бүр 12 давхар нийт 18000 метр квадрат талбайтай.

Similar Posts