ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл нь өндөр орлоготой иргэдэд зориулсан орон сууцны барилга угсралтын ээлжит нэгэн 204 айлын орон сууцны төсөл бөгөөд амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн төсөл нь манай компанийн анх удаагаа хорооллын нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу автомашины зогсоол, хүүхдийн тоглоомын төв, үйлчилгээний цэгүүдийг бий болгож шийдсэн барилга байгууламж юм. Төсөл хэрэгжихээс өмнө тус газрыг олон тусдаа хувь хүмүүс эзэмшиж байсан бөгөөд бид бүгдийг нь нэгтгэн худалдан авч төслийг хэрэгжүүлсэн. Тухайн төсөл нь нийт 8 барилга байгууламжаас бүрдэх бөгөөд тус бүрдээ 5 давхар, 22000 метр квадрат барилга байгууламжуудаас бүрдсэн.

Similar Posts