ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжиж дууссан. Тухайн орон сууцны барилга нь дундаж орлоготой иргэдэд зориулагдсан. Нийт талбайн хэмжээ 9000 метр квадрат.

Similar Posts