Тогтвортой хөгжлийн ЗОРИЛГО

Тогтвортой хөгжлийн ЗОРИЛГО Товч бөгөөд тодорхойгоор тайлбарлавал “Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд” бол хүн төрөлхтний 2030 он гэхэд хийж гүйцэтгэх ёстой “гэрийн даалгавар” юм. 2015 оны 9-р сард НҮБ-ийн гишүүн 193 орны төрийн тэргүүд бүгд санал нэгтэйгээр энэхүү хөтөлбөрийг баталсан билээ. Ирэх 15 жилд улс орнууд ядуурлыг устгаж, тэгш бус байдалтай тэмцэн, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс сэргийлж, хэнийг […]