Бидний тухай

Цагалбар

2021

Хот хөгжүүлэх зорилтод төслүүдийн нэг Баруун 4 замд байрлах “Orchlon Complex II” төслийг эхлүүлэхээр холбогдох бүх бэлтгэл ажлыг дуусгаад байна.

2021

2018

Хот хөгжүүлэх зорилтод ажлын хүрээнд 204 айлын худалдаа үйлчилгээний цогцолбор, ухаалаг зогсоол бүхий “Orchlon Complex” төслийг амжилттай хэрэгжүүлэн Улсын Комисст хүлээлгэн өгөв.

2018

2015

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, Ногоон төслийн хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчийг халаалт, цахилгаан, эрчим хүчэд ашиглах, саарал ус ашиглах технологи зэргийг нэвтрүүлсэн SOLO MALL төслийг эхлүүлэн амжилттай дуусгасан.

2015

2011

Хот хөгжүүлэх зорилтод төслийн хүрээнд дахин төлөвлөлтийн “Эв Эе” төслийг эхлүүлэн амжилттай дуусгасан.

2011

2008

Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төслийг Монголд анх удаа хувийн хөрөнгө оруулалтаар эхлүүлж “Orchlon” хороолол төслийг эхлүүлэв.

2008

2007

Монголын Шилдэг Үл хөдлөх хөрөнгийн компани шагналыг гардан авав.

2007

2003

“Orchlon Construction” ХХК үүсгэн байгуулагдав.

2003