ХОТ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

Orchlon Co” ХХК-н үйл ажиллагааны гол ялгарал, онцлог нь бид “Хот хөгжүүлэх төслүүд”-ийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч, хөрөнгө оруулагч компани” юм.

“Orchlon” ХХК нь хотын төвд үнэ цэнэтэй байршилд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн байгальд ээлтэй, эдийн засагт хэмнэлттэй үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүдийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч, хөрөнгө оруулагч ХОТ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ компани юм.

Хот
хөгжүүлэгч

Төсөл санаачлагч

Төсөл хэрэгжүүлэгч

Хөрөнгө оруулагч

Концепц

Бүтээлч
шийдэл

Ялгарал

“Orchlon” ХХК -ийн  ялгарах онцлог давуу тал бид хотын төвийн байршилд байгальд ээлтэй, эдийн засагт хэмнэллтэй ногоон төслийг иж бүрэн концепцийн дагуу санаачлан хөгжүүлэн хэрэгжүүлэгч юм.

Хот
хөгжүүлэгч

Ногоон
төсөл

Бүтээлч
шийдэл

Мэдээ мэдээлэл